Royal Mail

 • Royal Mail
  Buckingham Palace full set 220x147
  15 April 2014
  New Royal Mail stamp issue chronicles the history of Buckingham Palace

Royal Mail today launches a ten-stamp issue that celebrates the history of Buckingham Palace, the official London residence of The Queen.
Six stamps explore the different appearance of this iconic building over the centuries while a four-stamp miniature sheet celebrates the opulence of its interior.

 • Royal Mail
  Homecoming 220x147
  10 April 2014
  Royal Mail delivering special postmark for Homecoming 2014

Scottish Mail will carry a special Royal Mail postmark to celebrate Homecoming 2014.

The Universal Postal Service provider will create a new postmark for all Scottish mail being posted through its three main mail centres in April and in October as celebrations gear up and reach their peak in the Autumn.

Royal Mail only issues special postmarks for major events in the UK or to mark special historic dates. It’s the first time it has been used for Homecoming or a major Scottish event.

 • Royal Mail
  RM lorry
  9 April 2014
  Ofcom investigation into Access contract changes

We are concerned that Ofcom’s decision to investigate under its Competition Act powers may create a period of uncertainty in the UK postal market. We are keen that the investigation is completed as quickly as possible.

 • Royal Mail
  Royal Mail logo on van
  9 April 2014
  Royal Mail publishes new simplified Postcode Address File licence

Royal Mail has today published its simplified Postcode Address File (PAF) licence following extensive consultation with the market

The new licence is designed to widen take-up, encourage greater use of PAF, and meet the current and future needs of users, solutions providers and developers of PAF based products in today’s diverse marketplace.

Key features of the new licence include:

 • Royal Mail
  Postcode 220x 147
  7 April 2014
  Royal Mail celebrates 40th anniversary of the postcode

Royal Mail is celebrating 40 years since the allocation of postcodes to every town in Britain was completed in 1974. To mark the anniversary, Royal Mail is recognising Norwich, the city which pioneered the modern postcode, with a blue plaque. Royal Mail is also celebrating the anniversary by issuing a special postmark which will be applied to letters from 7th April.

 • Royal Mail
  Welsh RM logo
  4 April 2014
  Rhaglen effeithlonrwydd parhaus

Bydd Grŵp y Post Brenhinol heddiw yn dechrau ymgynghoriad ffurfiol gydag Unite â’r CWU, yn bennaf ar draws ei boblogaeth reoliadol gan effeithio rhywfaint ar ei swyddogaethau cymorth a gweinyddol. Y cynnig yw creu gostyngiad o ryw 1,600 o swyddi, gan greu tua 300 o swyddi newydd neu uwch. Er 2003, mae bron 50,000 o weithwyr wedi gadael y Grŵp.

 • Royal Mail
  Delivering mail
  28 March 2014
  Dim trydar ar Sul y Mamau: dengys ymchwil fod yn well gan Famau gerdyn

Os ydych yn bwriadu anfon neges Sul y Mamau trwy drydar neu ar Facebook, gallech fod yn gwneud camgymeriad mawr.

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd heddiw gan y Post Brenhinol yn dangos y byddai dros hanner y mamau (54%) yn ddig pe byddent yn derbyn neges Sul y Mamau trwy’r cyfryngau cymdeithasu yn lle cerdyn wedi ei ysgrifennu â llaw. Canfu’r arolwg, a gynhaliwyd ar-lein, y byddai mamau’n siomedig, yn ddig neu’n credu nad oedd eu plentyn wedi meddwl am y peth ddigon *.

 • Royal Mail
  The Great War 1914-1918 Special Stamps
  27 March 2014
  Y Post Brenhinol yn cyhoeddi rhaglen bum mlynedd i gofio’r Rhyfel Mawr

Heddiw, cyhoeddodd y Post Brenhinol ei raglen i gofio’r Rhyfel Mawr, yn cynnwys cyfres Stampiau Arbennig pum mlynedd, a rhaglen o ddigwyddiadau yn ymwneud â chofgolofnau rhyfel y Post Brenhinol.

Mae’r gyfres o stampiau wedi ei ddylunio i fod mor eang a chynhwysol â phosibl. Bydd yn cynnwys casgliad o destunau yn cynnwys cyfraniad y lluoedd arfog, rôl Gwledydd y Gymanwlad a’r rheiny nad oeddent yn ymladd a menywod. Bydd y set gyntaf o chwe stamp ar gael i’r cyhoedd ar ddiwedd Gorffennaf.

 • Royal Mail
  Delivering mail
  27 March 2014
  Y Post Brenhinol yn croesawu Cydsynio Brenhinol yn ymestyn diogelwch cyfreithiol yn erbyn ymosodiadau gan gŵn

Heddiw, croesawodd y Post Brenhinol y newyddion am Gydsynio Brenhinol i’r Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona. Mae’r ddeddfwriaeth newydd hon, fydd yn dod yn gyfraith ym mis Mai, yn sicrhau y bydd gan ein gweithwyr post ddiogelwch cyfreithiol mewn ymosodiadau gan gŵn pan fyddant yn mynd ar dir preifat, yn cynnwys gardd cwsmer. Bydd cosbau llymach ar gyfer perchenogion cŵn anghyfrifol hefyd.

 • Royal Mail
  Postman
  27 March 2014
  Tweets aren’t sweet this Mother’s Day: research shows Mums only want a card this Sunday

If you’re planning to send a Mother’s Day message by a tweet or a Facebook post, you could be heading for a social media fail.

New research published today by Royal Mail shows over half of mums (54%) would be left reeling if they received a Mother’s Day message via social media instead of a handwritten card. The survey, carried our online, found mums would feel disappointed, angry or think their child hadn’t thought enough about it*.

Pages

Subscribe to RSS - Royal Mail