Our Strategy

Llwyddo fel cwmni dosbarthu a chyfryngau gorau’r DG.

Our commitment

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid cyson a rhagorol.

Delivering Parcels

Mae pobl wrth wraidd ein busnes, felly mae’n wych cael cydnabyddiaeth am roi trwy’r gyflogres.

Fe wnaethom ystyried yr effaith ar ein cwsmeriaid a’n busnesau ein hunain yn ofalus cyn penderfynu codi ein prisiau.

Fel darparwr Gwasanaeth Cyffredinol, defnyddir nifer o amodau rheoliadol i’n rheoleiddio.

Mae’r Prif Fwrdd yn gyfrifol am lwyddiant y Grŵp ac am ei gyfeiriad strategol cyffredinol a’r ffordd y caiff ei lywodraethu.

Nid oes gan unrhyw wasanaeth post arall yr un etifeddiaeth â ni. Rydym yn ymfalchïo yn ein safle unigryw a phwysig mewn hanes.

Ein busnesau

 
  • Royal Mail
  • Parcel Force Worldwide
  • General Logistics Systems