Y Post Brenhinol yw Darparwr Gwasanaeth Post Cyffredinol neilltuol y DU, yn cefnogi cwsmeriaid, busnesau a chymunedau ar draws y wlad.

Mae gennym weledigaeth glir i gael ein cydnabod fel y cwmni dosbarthu gorau yn y DU ac ar draws Ewrop. 

Rydym yn gwneud i fasnach ddigwydd trwy gysylltu cwmnïau, cwsmeriaid a chymunedau chwe diwrnod yr wythnos.  

Mae gennym hanes cyfoethog ac amrywiol, gyda thraddodiad o wasanaeth ac arloesi nodweddiadol yn rhychwantu dros 500 o flynyddoedd.

Gallwch chwilio am Godau Post ar draws y DU gyda’n canfyddwr codau post.

Rydym yn canolbwyntio ar fod yn fusnes cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar y rhanddeiliad.

Ein canlyniadau ariannol, Adroddiad Blynyddol a’n Hadroddiad Corfforaethol diweddaraf.

Manylion cyswllt llawn i gwsmeriaid, yn cynnwys rhif ffôn, e-bost, y cyfryngau cymdeithasu a manylion post.

Ein busnesau

 
  • Royal Mail
  • Parcel Force Worldwide
  • General Logistics Systems